E-slikanice Iglek

E-slikanice Iglek vam ponujajo nov pristop. Zgodbe so nežne, zabavne, poučne in hudomušne. V njih ni popolnih junakov. Je pa veliko empatije, truda za dobro, spoznavanja in sprejemanja sebe in drugih. E-slikanice so prosto dostopne in objavljene pod CC licenco.

e-slikanice Iglek
Photo by Petar Sabol ©.

Slikanice si lahko ogledate v pdf, flipbook ali word obliki. Trenutno je objavljenih osem od petnajstih zgodb. Če si želite predstavitev ostalih zgodb še pred njihovo objavo, me kontaktirajte na lucijam@iglek-thor.com.

Nekatere so dostopne tudi v tiskani obliki.

flipbook
pdf, animacije

Hvala vam za vašo podporo, branje in deljenje.


Slikanice so dostopne tudi v hrvaškem in angleškem jeziku.


Interaktivne e-slikanice

Izdelek osebe Lucija Maticse nadaljuje…

e-slikanice Iglek 9-15 v delu


Flipbook knjižna polica

E-slikanice Iglek-značilnosti

Drugačne so tudi zato, ker v njih ni klasičnih ilustracij. Namenoma. Tako si junake iz zgodb vsak predstavlja po svoje, celo iglica v oklepu je za vsakega drugačna. Namesto ilustracij so priložene fotografije iz žive in nežive narave. Fotografije so izbrane tako, da vzbujajo zanimanje, občudovanje, čudenje in še in še. Morda bodo ob tem otroci tudi sami začutili željo po fotografiranju njim zanimivih stvari. Ali pa bodo želeli v živo obiskati tisto, kar jim ponuja fotografija.

Drugačne so zato, ker otroka vabijo k izražanju njegovih idej. Sodelovanje otroka sicer ni nujno, kadar pa je odziven, se odrasli lahko zelo zabavate ob njegovih odgovorih na zastavljene izzive. Odgovore lahko zapišemo v oblačke ob vprašanjih. Slikanice ponujajo mesta, ki jih otrok lahko zapolni za lastnimi izdelki (ilustracijami, fotografijami ipd.). Najlažje to naredite v datotekah “animacija”, ki si jih po prenosu in dodajanju vaših vsebin preprosto shranite na vašo napravo.